Gebruik en beheer van persoonlijke gegevens van websitebezoekers en sponsors


Koor SMILE hecht veel belang aan uw privacy.
We houden ons eraan om uiterst zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Daarom willen we u via deze pagina informeren wat er met uw gegevens gebeurt.

Via onze website kan Koor SMILE u om contactgegevens vragen en die gegevens verder verwerken. We kunnen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer hiervoor gebruiken:
  • Antwoorden op een vraag die u stelde aan koor SMILE of zijn bestuursleden via e-mail of het contactformulier
  • De administratie van de bestellingen van concerttickets.
    De gegevens laten ons toe betalingen te koppelen aan bestelde tickets en u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.

Sponsors / partners die dat willen, kunnen Koor SMILE de naam en contactgegevens van hun bedrijf of organisatie, hun logo en het adres van hun website bezorgen.
Zolang de partnerovereenkomst loopt of tot u als partner aangeeft dat u verkiest dat we uw gegevens niet publiceren, kan Koor SMILE uw gegevens publiceren
  • op onze website op de partnerpagina
  • in programmaboekjes en op drukwerk n.a.v. van eigen concerten
  • via een presentatie tijdens onze eigen concerten

Koor SMILE gebruikt deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u verkregen hebben.

De gegevens die u ons verstrekt, worden enkel door de bestuursleden van Koor SMILE behandeld en worden niet met anderen gedeeld of aan anderen doorgegeven tenzij u ons daar de uitdrukkelijke toelating voor gaf of dat het wettelijk toegelaten of verplicht is.

U kunt contact opnemen met het bestuur van Koor SMILE via bestuur@koor-smile.be om te vragen welke gegevens we over u verwerken, om de gegevens waarover we beschikken te laten verbeteren of te laten wissen of ze over te dragen.
We kunnen u vragen u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Koor SMILE kan deze privacyverklaring steeds wijzigen.
De meest recente versie vindt u steeds op onze website www.koor-smile.be.
De laatste wijziging gebeurde op 20/05/2018.